PŘÍPRAVA NA MATURITU
(PNM)

MNOHO ŘEŠENÝCH ÚLOH ZPOČÁTKU NA NÍZKÉ ÚROVNI - S POSTUPUJÍCÍM ČASEM DOSAHUJÍCÍCH ÚROVNI MATURITNÍ.