FYZIKA 1. ročník
(F1)

Obsah učiva prvního ročníku