3.ročník Konstrukční cvičení P3
(3RKOCMZR)

Obsah:

1.podklady pro výuku

2.odevzdání výkresů

3.zálohy projektů