2ročníkPOS
(2ROCPOSVTS)

P+S|204
  Zakládání staveb|15
  Izolace proti zemní vlhkosti, podzemní vodě a protiradonové izolace|15
  Stropní konstrukce|33
  Stroje pro dopravu a montáž|5
  Stroje pro výrobu bet.směsí a dopravu|3
  Podlahy, dlažby, mazaniny|30
  Schodiště, železobetonové rampy|33
  Stroje pro dokončovací práce|3
  Převislé a ustupující konstrukce|28
  Zastřešení budov|36
  Opakování|3