3. ročník-POS P2
(3RPOSTKA)

1. Základy plošné

   Základy hlubinné

   Izolace proti zemní vlhkosti

   Izolace proti radonu

   Stropní konstrukce

   Podlahové konstrukce

2. Testy