Laboratorní práce č.1 P2S2D2G2
(LPC1P2S2D2G2)

1. Teorie - kmitavý pohyb

2. Pomůcky

3. Elaborát - odevzdání