2.ročník-Praxe
(2RPRXKTA)

Praxe - 2.ročník

 • Bezpečnost, ochrana, organizace práce, rozdělení do skupin|4
 • Nivelace|52
  • Technická  nivelace
  • Plošná  nivelace
  • Přesná  nivelace
  • Rektifikace  přístrojů
  • Vyhotovení kótovaného plánu
 • Zobrazovací práce a výpočet výměr|40
 • Měření šikmým pásmem|4
 • Nepřímé měření délek|36